Palangos koncertų salė ištisus metus kurorto centre veikiantis naujas kultūros objektas su daugiafunkcine koncertų sale, tinkama įvairiems koncertams, festivaliams, TV projektams, teatro pasirodymams, konferencijoms bei kitiems renginiams organizuoti.


Šioje salėje įdiegtos itin pažangios sistemos:

 • šiuolaikinė garso įranga;
 • moderni apšvietimo įranga;
 • elektroakustinė sistema;
 • orkestrinės duobė ir jos automatinė pakėlimo ir nuleidimo sistema;
 • viršutiniai elektriniai scenos kėlimo mechanizmai;
 • scenos draperija.

Salėje įrengta 2200 sėdimų vietų žiūrovams. Erdvę galima pritaikyti ir mažesniems renginiams 500-1200 sėdimų vietų. Taip pat yra galimybė demontuoti parteryje sėdimas vietas, paliekant aikštelę stovimosioms vietoms, tuomet žiūrovų vietų skaičius išauga iki beveik 3000.


Pagrindinės koncertų salės patalpos:

 • koncertų salė;
 • konferencijų salė;
 • repeticijų salė;
 • barai;
 • bilietų kasa.

Rekvizitai 


UAB „Palangos koncertų salė“

Įmonės kodas 304755266

PVM mokėtojo kodas LT100011441813

Dubysos g. 10-1, LT-93231, Klaipėda

A/s LT 38 7300 0101 5422 0254

Bankas AB Swedbank

El. paštas: info@palangosks.lt 

Tel. +370 46 241500

Palangos koncertų salės renginių bilietus kviečiame įsigyti internetu. Kasa šiuo periodu nedirba.

 

Privatumo politika
Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi šioje Palangos koncertų salės Facebook grupės paskyroje (toliau – Paskyra) pateikta informacija, bendrauja Paskyroje, dalyvauja konkursuose ir kitaip naudojasi Paskyra. Privatumo politikoje aprašyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų apimtis, duomenų subjektų teisės ir kita informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu.
Paskyros duomenų valdytojas – UAB Palangos koncertų salė, juridinio asmens kodas 304755266, buveinės adresas Dubysos g. 10-1, Klaipėda, Lietuva (toliau – Bendrovė arba Mes). Tais atvejais, kai tai būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti, Paskyroje pateiktais asmens duomenimis gali būti dalinamasi su kitomis UAB Infrastruktūra grupės įmonėmis, daugiau informacijos apie jas ir Infrastruktūra įmonių grupę rasite interneto svetainėje www.infrastruktūra.lt 
Naudodamiesi Paskyra patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika, suprantate jos nuostatas, neprieštaraujate joms ir sutinkate jų laikytis.
Bendrosios nuostatos 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad asmens duomenys ir bet kokia kita informacija, kurią skelbiate Paskyroje, yra matoma ir kitiems Paskyros nariams, todėl prieš skelbdami asmens duomenis ar bet kokią kitą informaciją patikrinkite ar jame nėra įžeidžiančio ar kitaip teisės aktus ir (ar) kitų Paskyros narių ar lankytojų teises pažeidžiančio turinio. Bet kokiu atveju pasiliekame teisę pašalinti bet kokią Paskyroje patalpintą informaciją, jeigu ji pažeidžia teisės aktus ar kitų Paskyros narių ar lankytojų teises.
Asmens duomenų tvarkymo pagrindai
Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame ir saugome Paskyros lankytojų privatumą bei asmens duomenis. Asmens duomenis renkame ir tvarkome laikydamiesi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.
Paskyros lankytojų duomenys yra tvarkomi šiais pagrindais: 

 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, kai kreipiatės pateikdami asmens duomenis, komentuojate, reaguojate, dalinatės pranešimais ir informacija mūsų Paskyroje;

 • teisėtų interesų įgyvendinimo pagrindu, kai administruojame Paskyrą ir siekiame užtikrinti tinkamą Paskyros veikimą bei užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą;

 • teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu, kai vykdome teisės aktuose mums nustatytas pareigas.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų laisva valia suteiktų mums, neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai turime vykdyti teisės aktų reikalavimus ar ginti teisėtus interesus. Tokiu atveju duomenys gali būti pateikiami valstybės institucijoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, siekiant užtikrinti mūsų ar mūsų pirkėjų teises, darbuotojų ir išteklių saugumą, siekiant apginti savo teises, vykdyti teisės aktų reikalavimus.
Facebook vykdomas asmens duomenų tvarkymas
Informuojame, kad apsilankymo Paskyroje metu, Jūsų naršyklė ir (ar) mobilusis įrenginys užmezga tiesioginį ryšį su Facebook serveriu, kuris Jums įdiegia slapukus ir įskiepius. Facebook savo ruožtu renka informaciją apie Jūsų veiksmus Paskyroje: kokie pranešimai patraukia Jūsų dėmesį, kokias skiltis Jūs žiūrite dažniausiai, ko ieškote ir kitą informaciją. Kaip konkrečiai „Facebook“ tvarko duomenis mums nėra žinoma ir mes nedarome tam jokios įtakos.
Detalią informaciją apie Facebook vykdomą duomenų tvarkymą, duomenų naudojimo tikslus ir apimtį susijusią su Jūsų pateiktais duomenimis, galite rasti apsilankę čia: http://www.facebook.com/policy.php . 
Saugojimo terminai
Visi Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas. 
Žaidimų ir loterijų organizavimui ir vykdymui reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol Jūs dalyvaujate tokiame žaidime ir 1 mėnesį nuo dalyvavimo pabaigos. Žaidimo ir loterijos laimėtojo asmens duomenis saugome 10 metų nuo jų gavimo dienos.
Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas
Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt ) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@palangosks.lt 
Duomenų perdavimas
Visi Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos teritorijoje. Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad Facebook renkami duomenys yra bendrinami pasauliniu mastu tarp Facebook įmonių bei partnerių. 
„Facebook Ireland Limited“ (juridinio asmens kodas – 462932, registruota buveinė – 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland) valdoma informacija gali būti perduota, persiųsta, saugoma ar tvarkoma į Jungtines Amerikos Valstijas ar kitas valstybes, kaip tai aprašyta Facebook Privatumo politikoje. 
Remiantis informacija, skelbiama Facebook Privatumo politikoje, persiųsdama duomenis „Facebook Ireland Limited“ naudojasi standartinėmis sutarčių sąlygomis, kurios yra patvirtintos Europos Komisijos sprendimais dėl duomenų perdavimo iš EEE į Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas valstybes.
Kitos nuostatos
Pasiliekame teisę bet kada pakeisti ar papildyti Privatumo politiką, apie jos atnaujinimus ir papildymus informuojant Paskyroje paskelbiant naują Privatumo politikos versiją. 
Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2019 m. sausio 10 d.

© 2018 Palangos koncertų salė

Vytauto g. 43, LT-00135, Palanga
developer